Grej of the Day – La Sagrada Familia

Vad?
La Sagrada Familia är en kyrka som ännu inte färdigställts. Kyrkan består av tre delar och totalt 18 torn, där 12 av tornen representerar lärljungarna, fura torn är för var och en av eveangelisterna och de sista två ska representera Jesus och Maria.

Var?
Kyrkan ligger i Barcelona.

När?
Kyrkan började byggas år 1866. År 1883 tog Gaudí över som arkitekt för bygget och ritade om väldigt mycket. Den byggs fortfarande idag och beräknas vara färdigställd år 2026.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Sagrada_Familia_01.jpg/330px-Sagrada_Familia_01.jpg

Roligt att veta:
Gaudí använde sig av de personer som arbetade med kyrkan och mänskliga skelett för att få till så naturtrogna skulpturer som möjligt.

Jag delar med mig av detta för att:
La Sagrada Familia står med på listan över platser jag vill besöka i livet. Det är något mäktigt över tanken bakom kyrkan, med dess tre delar och alla torn. Det är också fascinerande att den har tagit så lång tid att bygga och att man fortfarande håller på med den. Har jag någon läsare som sett denna på riktigt?

Här kan du läsa mer om La Sagrada Familia:

Officiell hemsida för La Sagrada Familia. (Engelska)

Wikipedias svenska sida om kyrkan.

Hemsidan I Love Barcelona.